ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

От 04 до 06 ноември 2019 г. в Парк-хотел " Москва" в гр.София се проведе международна конференция за допълваща и алтернативна комуникация /ДАК/, организирана от фондация " АСИСТ" с управител доц. д-р Морис Гринберг.