ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

 Във връзка с продължителния период на провеждането на дистанционно обучение с учениците със специални образователни потребности, поради създалата се противоепидемична обстановка заради разпространението на Covid-19, ЦСОП, гр.Кубрат уведомява всички родители, че от 01.06.2020 год. могат да подадат заявление за провеждане на индивидуални терпевтични сесии в Центъра. 

  За целта родителите трябва да водят своите деца в Центъра индивидуално. Занятията ще се  провеждат два пъти седмично, продължителността ще е 30 мин. на ден. За всеки ученик ще се изготви индивидуален график, който ще се съгласува с родтелите. За провеждането на индивидуалните терапевтичини занятия ще бъдат спазени всички дезинфекционни мерки и ще бъдат осигурени лични предпазни средства за деца, родители, учители и терапевти.

  ЦСОП, гр.Кубрат не се ангажира с осигуряването на транспорт и хранене на учениците  по време на провеждането на терапевтичните занятия.

 

От Ръководството