ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

Занимания по интереси - Ателие "Сръчковци"

Представителна изява - Посещение в работилницата по трудотерапия в Дневен център за възрастни с увреждания гр. Кубрат.