ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

Новини и Събития

Обява за индивидуални терапевтични сесии - ЦСОП - Кубрат

Обява за индивидуални терапевтични сесии

 Във връзка с продължителния период на провеждането на дистанционно обучение с учениците със специални образователни потребности, поради създалата се противоепидемична обстановка заради разпространението на Covid-19, ЦСОП, гр.Кубрат уведомява всички родители, че от 01.06.2020 год. могат да ...
Преустановени учебни занятия  - ЦСОП - Кубрат

Преустановени учебни занятия

Със заповед № РД- 01-124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия на територията на страната от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

Информация за стипендии

От 25.02.2020 г. до 04.03.2020 г. учениците и техните родители могат да подават документи за получаване на стипендии за първия срок на учебната 2019/2020 г. Стипендиите се отпускат за учебно време, във връзка с Постановление №328 на Министерски съвет  от 21-12-2017 г ...
Ден на Розовата фланелка - ЦСОП - Кубрат

Ден на Розовата фланелка

На 26.02.2020 г. учениците от ЦСОП казаха " НЕ " на насилието и тормоза с организиран флашмоб. Децата рисуваха, пяха и вдигнаха розови балони в един глас за недопускане на прояви на агресия сред ученици и за толеранс към всеки един ученик в ...
Извънредна ваканция - ЦСОП - Кубрат

Извънредна ваканция

От 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. дните са обявени за неучебни със заповед на МОН. Учебните занятия ще започнат на 10.02.2020 ...
Обучение ДАК - ЦСОП - Кубрат

Обучение ДАК

На 31.01.2020 г. и на 01.02.2020 г. в ЦСОП, гр.Кубрат се състоя обучение от доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова от Фондация АСИСТ, гр.София за допълваща и алтернативна комуникация при работата с деца със специални образоветелни ...
Неучебни дни  - ЦСОП - Кубрат

Неучебни дни

От 03.02.2020 г. до 04.02.2020 г. е обявена грипна ваканция за учениците от Община Кубрат. На 05.02.2020 год.е междусрочната ваканция за ...