ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

Занимания по интереси в сферата на спорта "Аз играя с топка"

Занимания по интереси в сферата на спорта "Аз играя с топка" ръководител на групата: Михаил Маринов - старши учител.

Представителна изява на 26.04.2017г. - Ежегоден турнир "Спешъл олимпикс България". Участие в турнири по футбол и народна топка. Учениците завоюваха І място по футбол и ІІІ място в състезанието по народна топка.