ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

На 18.12.2019 г. в ЦСОП, гр.Курат се проведе новогодишно тържество, което за четвърта поредна година премина под егидата на Мерлин Ахмедова и нейната благотворителна изява " Снежинка ".