ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

На 31.01.2020 г. и на 01.02.2020 г. в ЦСОП, гр.Кубрат се състоя обучение от доц д- р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова от Фондация АСИСТ, гр.София за използване на иновативния подход ДАК при работа с деца със специални образователни потребности.