ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

На 26.02.2020 г. учениците от ЦСОП казаха " НЕ " на насилието и тормоза с организиран флашмоб. Децата рисуваха, пяха и вдигнаха розови балони в един глас за недопускане на прояви на агресия сред ученици и за толеранс към всеки един ученик в училище.