ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

От 25.02.2020 г. до 04.03.2020 г. учениците и техните родители могат да подават документи за получаване на стипендии за първия срок на учебната 2019/2020 г. Стипендиите се отпускат за учебно време, във връзка с Постановление №328 на Министерски съвет  от 21-12-2017 г .