ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

Обучение " Допълваща и алтернативна комуникация "

На 31.01.2020 г. и на 01.02.2020 г. в ЦСОП, гр.Кубрат се състоя обучение от доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова от Фондация АСИСТ, гр.София за допълваща и алтернативна комуникация при работата с деца със специални образоветелни потребности.